فيديوغرافيك.. إيران تقفز 8 مراكز بين أقوى الدول عسكرياً - Lebanon news - أخبار لبنان

فيديوغرافيك.. إيران تقفز 8 مراكز بين أقوى الدول عسكرياً

فيديوغرافيك.. إيران تقفز 8 مراكز بين أقوى الدول عسكرياً

??? ???????? ??????? ???? ???????? ????? ????? ?? ????? ????? ???????? ????? ??????? ?? ????? “Global Fire Power” ????? ???? ??????? ?? ?????? 21 ??????? ?? ??? 2017 ??? ?????? 13 ?? ??? 2018. ??????? ????? ????? ??????? ????? ?? ??????? ??????? ??????? ??? ????? ????? ????? ???? ??????? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? ??????? ????26 ??? ????? ??????.
??? ????????? 19 ?????? / ????? 2018

leave a reply

*

code

error: Content is protected !!